FISH – diagnostika

Xromosomalardagi sifat va miqdoriy o’zgarishlarni (shu jumladan translokatsiyalar va mikrodeletsiyalarni) aniqlashga imkon beruvchi zamonaviy sitogenetik tahlil usuli va xavfli qon kasalliklari va o’smalarning differentsial diagnostikasi uchun qo’llaniladi.

Tadqiqot haqida umumiy ma’lumot
Floresan in situ gibridizatsiyasi (FISH, inglizcha flüoresan in-situ hibridizatsiyasi) xromosoma anomaliyalarini tashxislashning eng zamonaviy usullaridan biridir. U floresan yorliqli DNK problaridan foydalanishga asoslangan. DNK zondlari maxsus sintezlangan DNK bo’laklari bo’lib, ularning ketma-ketligi o’rganilayotgan aberrant xromosomalarning DNK ketma-ketligini to’ldiradi. Shunday qilib, DNK testlari tarkibida farqlanadi: turli xil, o’ziga xos DNK testlari turli xromosoma anomaliyalarini aniqlash uchun ishlatiladi. DNK problari hajmi jihatidan ham farq qiladi: ba’zilari butun xromosomaga, boshqalari esa ma’lum bir joylashuvga yo’naltirilishi mumkin.
Gibridizatsiya jarayonida, agar o’rganilayotgan namunada aberrant xromosomalar mavjud bo’lsa, ular floresan mikroskop yordamida tekshirilganda, floresan signal sifatida aniqlanadi (FISH testining ijobiy natijasi) DNK zondi bilan bog’lanadi. Aberrant xromosomalar bo’lmagan taqdirda, bog’lanmagan DNK problari reaksiya davomida “yuviladi”, floresan mikroskop yordamida tekshirilganda, floresan signalning yo’qligi (FISH testining salbiy natijasi) sifatida aniqlanadi. Usul nafaqat floresan signalning mavjudligini, balki uning intensivligi va lokalizatsiyasini ham baholashga imkon beradi. Shunday qilib, FISH testi nafaqat sifat, balki miqdoriy usul hamdir.
FISH testi boshqa sitogenetik usullarga nisbatan bir qator afzalliklarga ega. Avvalo, FISH tadqiqotlari metafaza va interfaza yadrolariga, ya’ni bo’linmaydigan hujayralarga nisbatan qo’llanilishi mumkin.Bu faqat metafaza yadrolari uchun qo’llaniladigan klassik karyotiplash usullari (masalan, Romanovskiy-Giemsa xromosomalarini bo’yash) bilan solishtirganda FISHning asosiy ustunligidir. Bu FISH ni proliferativ faolligi past bo’lgan to’qimalarda, shu jumladan qattiq o’smalarda xromosoma anomaliyalarini aniqlashning aniqroq usuliga aylantiradi.
FISH testi interfaza yadrolarining barqaror DNKsidan foydalanganligi sababli, tadqiqot uchun turli xil biomateriallardan foydalanish mumkin – nozik burchakli aspiratsion biopsiya aspiratlari, smearlar, suyak iligi aspiratlari, biopsiya namunalari va eng muhimi, saqlanib qolgan to’qimalar bo’laklari, masalan, gistologik bloklar. Masalan, ko’krak adenokarsinomasi tashxisini va o’simtaning HER2/neu holatini aniqlash zarurligini tasdiqlaganda, ko’krak biopsiyasining gistologik blokidan olingan takroriy namunalarda FISH testi muvaffaqiyatli o’tkazilishi mumkin. Shuni alohida ta’kidlash kerakki, hozirgi vaqtda HER2/neu (IHC 2+) o’simta belgisi uchun o’simtani immunohistokimyoviy o’rganishning noaniq natijasi olinganda tasdiqlovchi test sifatida FISH tadqiqoti tavsiya etiladi.
FISH ning yana bir afzalligi uning klassik karyotiplash yoki PCR bilan aniqlanmagan mikrodeletsiyalarni aniqlash qobiliyatidir. Bu DiGeorge sindromi va velokardiyofasial sindromga shubha qilingan taqdirda alohida ahamiyatga ega.
FISH testi malign kasalliklarning differentsial diagnostikasida, birinchi navbatda, onkogematologiyada keng qo’llaniladi.Xromosoma anomaliyalari klinik ko’rinish va immunohistokimyoviy tadqiqotlar ma’lumotlari bilan birgalikda limfo- va miyeloproliferativ kasalliklarni tasniflash, davolash taktikasini va prognozini aniqlash uchun asosdir. Klassik misollar surunkali miyeloid leykemiya – t (9;22), o’tkir promiyelotsitar leykemiya – t (15;17), surunkali limfotsitar leykemiya – trisomiya 12 va boshqalar. Qattiq o’smalarga kelsak, FISH testi ko’pincha ko’krak saratoni, siydik pufagi saratoni, yo’g’on ichak saratoni, neyroblastoma, retinoblastoma va boshqalarni tashxislashda qo’llaniladi.
FISH testi prenatal va preimplantatsiya diagnostikasida ham qo’llanilishi mumkin.
FISH testi ko’pincha boshqa molekulyar va sitogenetik diagnostika usullari bilan birgalikda amalga oshiriladi. Ushbu tadqiqot natijasi qo’shimcha laboratoriya va instrumental ma’lumotlarning natijalari bilan birgalikda baholanadi.

Scroll to Top